Văn Hoá Trung Quốc thời phong kiến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Văn Hoá Trung Quốc thời phong kiến by Mind Map: Văn Hoá Trung Quốc  thời phong kiến

1. Tư Tưởng

1.1. Người khởi xướng chính là Khổng Tử

1.2. Giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến, là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến

1.3. Đời Tống nho giáo phát triển mạnh

1.3.1. Bảo thủ

1.3.2. Lỗi thời

1.3.3. Kiềm hãm sự phát triển xã hội

1.4. Phật giáo thịnh hành

1.4.1. Đặc biệt ở thời Đường

1.4.2. Kinh Phật được dịch ra chữ Hán nhiều

1.4.3. Chùa chiền được xây dựng nhiều nơi

2. Khoa Học Kĩ Thuật

2.1. Đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực

2.1.1. Toán học

2.1.2. Văn học

2.1.3. Y học

2.2. Có nhiều phát minh quan trọng

2.2.1. Giấy

2.2.2. La bàn

2.2.3. Thuốc súng

2.2.4. Kĩ thuật in

3. Sử Học

3.1. Thời Hán sử học trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập: Tư Mã Thiên " bộ sử kí "

3.2. Thời Đường có sử quán

4. Văn Học

4.1. Thời Đường thơ phát triển

4.2. Thời Minh, Thanh tiểu thuyết thịnh hành

4.2.1. Tây du kí

4.2.2. Tam quốc diễn nghĩa

4.2.3. Hồng lâu mộng

4.2.4. Thuỷ hử

5. Nghệ Thuật Kiến Trúc

5.1. Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng

5.1.1. Vạn lí trường thành

5.1.2. Cung điện cổ kính

5.1.3. Những bức tượng phật sinh động