การทำแผล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำแผล by Mind Map: การทำแผล

1. การทำแผลแบบแห้ง

1.1. อุปกรณ์การทำแผล

2. วัตถุประสงค์

2.1. - ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่แผลทางผิวหนัง

2.2. - ป้องกันไม่ให้แผลได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น

2.3. - ช่วยกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น

2.4. - เพื่อดูดซับสิ่งที่ไหลออกจากแผลหรือระบายให้ไหลออกมา

3. ชนิดของการทำแผล

3.1. - การทำแผลแบบแห้ง (Dry dressing)

3.1.1. จะทำในแผลที่มีปากแผลปิด แผลที่มีสิ่งระบายออกมาน้อยหรือไม่มี แผลถลอก แผลมีดบาด

3.2. - การทำแผลแบบเปียก (Wet dressing)

3.2.1. ทำในแผลที่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อ แผลไฟไหม้ แผลกดทับ แผลอักเสบติดเชื้อ แผลที่มีสิ่งขับหลั่งมาก

3.3. - การทำแผลที่มีท่อระบาย ท่อระบาย (drain)

3.3.1. มีแบบท่อระบายเพนโรส Penrose drain ใช้ระบายของเหลวออกมา เช่น แผลผ่าตัดหน้าท้อง แผลมีหนอง แบบท่อที (T-tube) ใช้ระบายของเหลวบางส่วน นิยมในการผ่าตัดถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ