การทำแผล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำแผล by Mind Map: การทำแผล

1. วัตถุประสงค์

1.1. - ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่แผลทางผิวหนัง

1.2. - ป้องกันไม่ให้แผลได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น

1.3. - ช่วยกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น

1.4. - เพื่อดูดซับสิ่งที่ไหลออกจากแผลหรือระบายให้ไหลออกมา

2. ชนิดของการทำแผล

2.1. - การทำแผลแบบแห้ง (Dry dressing)

2.1.1. จะทำในแผลที่มีปากแผลปิด แผลที่มีสิ่งระบายออกมาน้อยหรือไม่มี แผลถลอก แผลมีดบาด

2.2. - การทำแผลแบบเปียก (Wet dressing)

2.2.1. ทำในแผลที่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อ แผลไฟไหม้ แผลกดทับ แผลอักเสบติดเชื้อ แผลที่มีสิ่งขับหลั่งมาก

2.3. - การทำแผลที่มีท่อระบาย ท่อระบาย (drain)

2.3.1. มีแบบท่อระบายเพนโรส Penrose drain ใช้ระบายของเหลวออกมา เช่น แผลผ่าตัดหน้าท้อง แผลมีหนอง แบบท่อที (T-tube) ใช้ระบายของเหลวบางส่วน นิยมในการผ่าตัดถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ

3. การทำแผลแบบแห้ง

3.1. อุปกรณ์การทำแผล