Twaalf gouden didactische principes.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Twaalf gouden didactische principes. by Mind Map: Twaalf gouden didactische principes.

1. Motivatie = belangstellingsprincipe

1.1. Intrinsieke motivatie

1.2. Extrinsieke motivatie

2. Flexibiliteit

2.1. Aanpassen aan de situatie

2.2. Tegenpool: starheid

3. Aanschouwelijkheid

3.1. Aanschouwelijk (concreet) -> schematisch (concreet) -> abstract

3.2. Zintuigen: afbeeldingen, tastbaar,...

4. Activiteitsprincipe

4.1. Leerlingen actief betrekken

4.1.1. Bv. zelf laten opzoeken

5. Differentiatie en individualisatie

5.1. Gebruik maken van sterktes

5.2. Niet iedereen leer op dezelfde manier

6. Structuur

6.1. Op verschillende manieren: cyclisch verloop, flowchart, boomstructuur,...

7. Faseringsprincipe

7.1. Begin - midden - slot.

7.1.1. Initiatiefase

7.1.1.1. Oproepen en herhalen van voorkennis

7.1.1.2. Motiverend begin

7.1.1.3. Expliceer doelen

7.1.2. Verwervingsfase

7.1.2.1. Informatie binnen krijgen

7.1.3. Verwerkingsfase

7.1.3.1. Binnengekregen informatie verwerken

7.1.4. Herhalingsfase

7.1.4.1. Laten herhalen

7.1.5. Evaluatiefase

7.1.5.1. Ten laatste na 20 min.

7.1.6. Differentiatiefase

7.1.6.1. Na korte evaluatie bijsturen

7.1.6.2. Op voorhand nadenken: wat als er iemand niet mee is of juist voor loopt. Zowel groep als individueel.

7.1.7. Krachtig einde

7.1.7.1. Feedback over de verwerking van de leerling

7.1.7.2. Uitkijken naar de volgende les

8. Integratie = samenhang

8.1. Leerstof linken met andere vakken

9. Beperkings- en geleidelijkheidprincipe

9.1. In kleine stapjes (2 min, 5 min., 10 min.,...)

9.2. Niet te snel gaan, zorg dat iedereen mee is

9.3. Comfortzone, Leerzone en paniekzone

10. Herhaling

10.1. De leerlingen herhalen

10.2. Leerkracht herhaalt

11. Afwisseling

11.1. Media

11.2. Woorden benadrukken

11.3. Verplaatsen

12. Gerichtheid op leren en doelgerichtheid

12.1. Doelstellingen expliceren naar klas

12.2. Doel voor ogen, niet te veel afleiding

12.3. Op het einde van de les: Weet je nog wat we gingen doen? Kunnen we dit nu?

12.4. Structuur, resultaatgericht.