Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KİPLER by Mind Map: KİPLER

1. Dilek kipleri

1.1. Gereklilik -meli,-malı

1.1.1. Arkadaşına böyle davranmamalısın.

1.2. İstek -e, -a

1.2.1. Yemeği sizde yiyelim.

1.3. Emir -

1.3.1. Hemen odanı topla!

1.4. Dilek- Şart -se, -sa

1.4.1. Keşke yaz gelse de denize girsek.

2. Haber kipleri

2.1. Geçmiş zaman

2.1.1. Şu an konuşamam, ödev yapıyorum.

2.1.2. Duyulan Geçmiş Zaman -mış, -miş

2.1.2.1. Ayşegül, okuldan gelir gelmez annesine sürpriz hazırlamış.

2.1.3. Görülen Geçmiş Zaman -dı, -di

2.1.3.1. Ayşegül, okuldan gelir gelmez annesine sürpriz hazırladı.

2.2. Şimdiki Zaman -yor

2.3. Gelecek zaman -ecek, -acak

2.3.1. Yarın misafirler gelecek.

2.4. Geniş Zaman -r, -ar, -er

2.4.1. Her gün biraz kitap okuyup, ardından uyurum