Domena Informacije i digitalna tehnologija, 2. RAZRED PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Domena Informacije i digitalna tehnologija, 2. RAZRED PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE by Mind Map: Domena Informacije i digitalna tehnologija, 2. RAZRED PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE

1. A. 2. 1 Učenik Opisuje kako računala u mreži komuniciraju i surađuju koristeći različite protokole te kako međusobno komuniciraju različite mreže.

1.1. Računalo

1.1.1. Računalne mreže

1.1.1.1. Objašnjenje što je potrebno za povezivanje računala u mrežu

1.1.1.1.1. Data Transmission using Animation| Data Communication And Networking | By Parth Joshi

1.1.1.2. Osmisliti jednostavnu mrežu

1.1.1.2.1. Adobe Spark - Transform your ideas into stunning visual stories

1.1.1.3. Izrada videa o vrstama mreža

1.1.1.3.1. Vimeo: Watch, upload, and share HD and 4K videos with no ads

1.2. Komunikacija

1.2.1. Razgovor o mogućnostima prijenosa podataka sa jednog uređaja (mobitela, tableta) na drugi

2. A. 2. 3 Učenik će biti sposoban dizajnirati složenije logičke sklopove poput sklopa za zbrajanje dva binarna broja.

2.1. Uređaji

2.1.1. Računalo

2.1.1.1. Opisati ulogu logičkih sklopova u računalu

2.1.1.1.1. Primjer logičkiog sklopa

2.1.1.2. Odrediti tablicu istinitosti koja opisuje neki problem

2.1.1.2.1. Primjer tablice istinitosti

2.2. Programi

2.2.1. Logism

2.2.1.1. Korištenje programa za analiziranje logičkih sklopova

2.2.1.1.1. Logisim on rollApp

2.2.2. Paint

2.2.2.1. Nacrtati složeni logički sklop na temelju logičkoga izraza

2.2.2.1.1. Logički sklop

3. A. 2. 2 Učenik će biti sposoban objasniti uzrok netočnog rezultata pri računalnome izračunavanju.

3.1. Uređaji

3.1.1. Mobitel

3.1.1.1. Izvesti neku matematičku operaciju zbrajanja ili množenja pa analizirati što se dogodilo

3.1.1.1.1. Aplikacija Kalkulator na mobitelu

3.1.1.1.2. Kalkulator

3.1.2. Računalo

3.1.2.1. Korištenjem aplikacijom Kalkulator na računalu ili mobitelu ustanoviti koji je najveći cijeli broj

3.2. Digitalni sadržajj

3.2.1. Video

3.2.1.1. Zadavanja zadataka binarnog oduzimanja

3.2.1.1.1. Binarno oduzimanje

3.2.2. Slika

3.2.2.1. Objasniti situacije u kojima dolazi do preljeva pri zbrajanju brojeva

3.2.2.1.1. Primjer

3.2.3. Tekst

3.2.3.1. Zadavanje zadataka binarnog zbrajanja

3.2.3.1.1. Binarno zbrajanje

4. A. 2. 4 Učenik će biti sposoban opisati osnovnu logiku moderne enkripcije i njezinu ulogu u svakodnevnome životu.

4.1. uređaji

4.1.1. Računalo

4.1.1.1. Razgovor o namjeni uređaja u svrhu zaštite i upoznavanje s primjerima iz svakodnevne uporabe

4.1.1.1.1. facebook

4.1.1.1.2. WhatsApp

4.1.1.2. Vježbanje enkripcije elektroničke pošte i podataka na računalu

4.1.1.2.1. Kriptiranje elektroničke pošte | Kriptiranje podataka

4.1.2. Mobitel

4.1.2.1. Uključivanje enkripcije na Android i IOS sustavima

4.1.2.1.1. Android

4.1.2.1.2. IOS

4.2. Digitalni sadržaji

4.2.1. Tekst

4.2.1.1. Obrada teksta na zadanaoj Web stranici i rješavanje kviza

4.2.1.1.1. https://study.com/academy/lesson/the-history-of-encryption.html

4.2.1.1.2. KVIZ

4.2.2. VIDEO

4.2.2.1. Tutorijal o enkripciji na društvenim mrežama

4.2.2.1.1. Encryption in Social Media