DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 8. razred OŠ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 8. razred OŠ by Mind Map: DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 8. razred OŠ

1. A. 8. 1 Učenik kritički procjenjuje točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora.

1.1. DIGITALNI SADRŽAJI

1.1.1. INTERNET I INFORMACIJE

1.1.2. OBRAZOVNI PORTAL

1.1.2.1. Učenici dobiju zadatak prijaviti se na obrazovni portal i u okviru kolegija pripremljenog za njih, rješavaju kviz povezan s gradivom o hardveru.

1.1.2.1.1. Edmodo

1.1.2.1.2. Kahoot

1.1.3. SPECIJALIZIRANE TRAŽILICE

1.1.3.1. Učenik pronalazi četiri online trgovine koje nude najpovoljnije tihe tipkovnice i bežične miševe. Nakon toga izračunava prosječnu cijenu pojedinog predmeta.

1.1.3.1.1. mySimon

1.1.3.1.2. Wolframalpha

1.1.3.1.3. Google prevoditelj

1.1.4. ONLINE TEČAJ

1.1.5. MULTIMEDIJA

1.1.5.1. TEKST

1.1.5.2. ZVUK

1.1.5.3. SLIKA

1.1.5.4. VIDEO

1.1.5.4.1. Učenici u timovima proučavaju video na youTubu te uz nastavnikovu uputu i pomoć kreiraju svoj kviz s teorijskim pitanjima iz multimedije.

1.2. HARDVER

1.2.1. LOGIČKI SKLOPOVI

1.2.2. REGISTRI

1.2.3. SABIRNICE

1.2.4. MATIČNA PLOČA

2. A. 8. 2 Učenik opisuje i planira organizaciju baze podataka, koristi se programom za upravljanje bazama podataka za lakše pretraživanje i sortiranje podataka.

2.1. BAZE PODATAKA

2.1.1. Pretraživanje/sortiranje

2.1.1.1. Igra "Tajni ključ" Učenik pretražuje tablicu prema zadanim uvjetima. Pronalazi traženu riječ koja će biti njegov tajni ključ za završetak zadatka.

2.1.1.1.1. Microsoft Access

2.1.2. Online imenik

2.1.3. Analiza podataka

2.1.3.1. Tablice

2.1.3.2. Upiti

2.1.3.3. Obrasci

2.1.3.4. Izvješća

2.1.4. Obrada podataka

2.1.5. Organizacija podataka

2.1.5.1. Učenik izrađuje sam svoju bazu podataka koja će sadržavati podatke o članovima njegove obitelji i prijateljima. Zatim organizira podatke po zadanim uvjetima.

2.1.5.1.1. Microsoft Excel