MAPA CONCEPTOS CLAVE DE: TRABALLO COLABORATIVO CON DD.MM. (GRUPO 7B)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MAPA CONCEPTOS CLAVE DE: TRABALLO COLABORATIVO CON DD.MM. (GRUPO 7B) by Mind Map: MAPA CONCEPTOS CLAVE DE: TRABALLO COLABORATIVO CON DD.MM. (GRUPO 7B)

1. TÉCNICAS DE APRENDIZAXE

2. CARACTERÍSTICAS DO M-LEARNING

3. FERRAMENTAS COLABORATIVAS

4. KAHOOT

5. WHATSAPP

6. SOFTWARE LIBRE

7. MURO INTERACTIVO

8. ALMACENAMENTO NA NUBE

9. WIKI

10. PORTABILIDADE

11. NETIQUETA

12. APRENDIZAXE UBICUA

13. LUDIFICACIÓN

14. FEEDBACK

15. COAVALIACIÓN

16. ALFABETIZACIÓN DIXITAL

17. M-LEARNING

18. OPCIÓNS DIDÁCTICAS

19. EDOMODO

20. FERRAMENTAS USO EN DDMM APPS