استعلامکالا منیج

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
استعلامکالا منیج by Mind Map: استعلامکالا منیج

1. مدیریت و جذب تبلیغات

1.1. جلسه با مجله لیمو شنبه

1.2. استارت تبلیغات حجمی در تلگرام

2. شرکت ها

3. فروشگاه

4. برنامه نمایشگاه ها و همایشها

4.1. ۲نفر را جهت پخش تراکت ها گرفتم هزینه برای ۴ روز 800000 تومان

5. ازاد

5.1. در پیشفاکتور بعضا توضیحات و سایز نقش اساسی دارد و دیده نمیشود لطفا اصلاح شود

6. برنامه استعلامکالا

6.1. رفع ایراد

6.1.1. ثبت درخواست توسط شرکت ها

6.2. ایجاد امکانات جدید

6.2.1. ادیت پیشفاکتور تا زمانی که توسط شرکت ها دیده نشده

6.2.2. اضافه کردن امکان قیمت ردیف جدید

6.2.3. چند عکس گذاشتن

6.3. ایرادات سایت فروشگاه

6.4. ایرادات سایت شرکت ها

6.5. چت پشتیبانی سایت

6.6. سیستماتیک کردن برنامه

6.6.1. گزارشات مدیریتی

6.6.2. سیستماتیک و روبات کردن کارهاا