Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КУП by Mind Map: КУП

1. вміння

1.1. розробка дидпосібників

1.1.1. авторські проекти

1.1.1.1. персональний блог

1.1.2. наочні посібники

1.1.3. добірки вправ та циклів занять

1.1.4. авторські ігри

1.1.5. авторські розробки планів гурткової роботи

1.2. участь

1.2.1. професійні конкурси

1.2.2. педнаради, семінари, практикуми

1.2.3. відкриті покази

1.2.4. обмін досвідом

1.2.5. імідж - презентації, портфоліо

1.3. створення освітнього середовища

1.3.1. безпечне

1.3.2. інформативне

1.3.3. функціональне, динамічне

1.3.4. розвивальне

2. методи

2.1. впровадження

2.1.1. ІКТ

2.1.2. авторські та парціальні програми

2.1.3. методичні посібники

2.1.4. ППД

2.1.5. сучасні технології педдіяльності

3. знання

3.1. освіта

3.1.1. види

3.1.1.1. формальна

3.1.1.1.1. ВНЗ

3.1.1.1.2. курси

3.1.1.2. неформальна

3.1.1.2.1. он-лайн курси

3.1.1.2.2. вебінари

3.1.1.2.3. тренінги, майстер - класи

3.1.1.2.4. конференції

3.1.1.3. інформальна

3.1.1.3.1. освітні платформи

3.1.1.3.2. РМО, ШППД

3.1.1.3.3. методична література

3.1.1.3.4. періодичні та фахові видання

3.1.2. форми

3.1.2.1. інституційна

3.1.2.2. дуальна

3.1.2.3. на робочому місці

4. якості

4.1. самоаналіз

4.1.1. самодіагностика

4.1.2. самоконтроль

4.1.3. самооцінка

4.1.4. увідомленняя проблеми

4.1.5. рефлексія

4.1.5.1. професійне вигоряння

4.2. партнерські відносини з батьками

4.3. принцип "дитиноцентризму"

4.3.1. виявлення обдарованих дітей

4.3.2. супровід дітей із ООП

4.4. відкритість до інновацій

4.5. творчий пошук

4.6. відмова від консерватизму та авторитаризму

4.7. комунікативні вміння