Методика вивчення теми «Бази даних та системи управління базами даних»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методика вивчення теми «Бази даних та системи управління базами даних» by Mind Map: Методика  вивчення теми «Бази даних та системи управління базами даних»

1. Можливість виконання різними способами основних операцій:

1.1. поновлення в базі даних значень деяких полів;

1.2. пошук записів за умовою;

1.3. створення звіту;

1.4. додавання, вилучення записів.

2. Можливість працювати з різними предметними галузями, які найчастіше використовують переваги СУБД.

3. Можливість опрацювання даних різних типів.

3.1. Об’єкти Access рекомендується вивчати в такому порядку: файли — таблиці — запити — форми — звіти.

3.2. Макроси та модулі можна вивчати при поглибленому вивченні інформатики.

4. Під час ознайомлення з кожним з об’єктів доцільно дотримуватися наведеної нижче методики.

4.1. За допомогою невеликих конкретних завдань та запитань на прикладі створеної бази даних продемонструвати основні засоби для роботи з об’єктом, пояснити вказівки.

4.2. Навчити працювати з кожним з об’єктів в режимі роботи з об’єктом та в режимі конструктора. Сформувати уявлення про те, що об’єкт змінюється тільки в режимі конструктора, працювати слід в режимі об’єкта.

4.3. Продемонструвати різні способи створення об’єкта.

4.4. Використовувати індуктивний метод на частково-пошуковій основі та метод демонстраційних прикладів з підказками різного типу (від заповнених діалогових вікон до карток-підказок, точних і узагальнених алгоритмів виконання відповідних дій).

5. Підготовка плану-конспекту уроку

5.1. Визначення мети уроку

5.1.1. Виховна

5.1.2. Навчальна

5.1.3. Розвивальна

5.2. Визначення типу уроку

5.2.1. Урок засвоєння нових знань

5.2.2. Урок формування навичок і вмінь

5.2.3. Уроки узагальнення і систематизації нових знань

5.2.4. уроки практичного застосування знань, навичок і умінь

5.2.5. уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь

5.2.6. Комбіновані уроки

5.2.7. Нестандартні уроки

5.3. Підготовка обладнання

5.4. Підготовка додаткового матеріалу