UVJETI ŽIVOTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVJETI ŽIVOTA by Mind Map: UVJETI ŽIVOTA

1. SUNCE

1.1. SVJETLOST

1.2. TOPLINA

1.3. OPASNOST

2. VODA

2.1. SVOJSTVA VODE

2.2. VRELIŠTE

2.3. TALIŠTE

2.4. OČUVANJE VODE

2.5. Kruženje vode u prirodi

3. TLO

3.1. CRNICA

3.2. CRVENICA

3.3. PJESKOVITO TLO

3.4. ILOVAČA

3.5. GLINENO TLO

4. ZRAK

4.1. SVOJSTVA ZRAKA

4.2. SASTAV ZRAKA

4.3. ONEČIŠĆENJE ZRAKA

4.3.1. Tvornice kisika

4.3.2. Tvornice