Az én iskolám

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az én iskolám by Mind Map: Az én iskolám

1. Erősségek

1.1. Családias légkör

1.2. Jó kollektíva

1.3. Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusok

1.4. Versenyeken való eredményes részvétel

1.5. Kollégák közötti szakmai segítségnyújtás

1.6. Kiemelkedő szülő-tanár viszony

2. Gyengeségek

2.1. Kevés tanulói létszám

2.2. Iskolát szűk körben ismerik

2.3. Külön telephelyen történő oktatás

2.4. Információáramlás nem megfelelő szintje

2.5. Szakadozó internetkapcsolat

2.6. Tanulás módszertani hiányosságok

3. Lehetőségek

3.1. Iskola népszerűsítése

3.2. Létszám megtartása vagy növelése

3.3. Még több családokat bevonó rendezvény

3.4. tehetséges tanulók versenyeken való indítása, gyengébb tanulók felzárkóztatása

4. Veszélyek

4.1. Tovább csökkenő létszám

4.2. Közeli nagyobb iskola összevonási szándéka

4.3. A tanárok és a tanulók túlterheltsége

4.4. A tanárok túlzott adminisztrációs terhe

4.5. Rugalmatlan órarend