การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศระบบ ดิวอี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศระบบ ดิวอี้ by Mind Map: การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศระบบ ดิวอี้

1. เลขผู้แต่ง

1.1. เป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น แทนชื่อเต็มของผู้แต่งหรือรายการหลักในการลงรายการหนังสือ

2. คู่มือในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

2.1. คู่มือหัวเรื่องภาษาไทย

2.2. คู่มือเลขผู้แต่ง

2.3. คู่มือวิเคราะห์เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

3. การจัดระบบทศนิยมดิวอี้แบ่งเป็น 10 หมวดใหญ่

3.1. หมวด 000 เบ็ดเตล็ด ความรู้ทั่วไป บรรณารักษศาสตร์

3.2. หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา

3.3. หมวด 200 ศาสนา

3.4. หมวด 300 สังคมศาสตร์

3.5. หมวด 400 ภาษาศาสตร์

3.6. หมวด 500 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

3.7. หมวด 600 เทคโนโลยี

3.8. หมวด 700 ศิลปกรรม และนันทนาการ

3.9. หมวด 800 วรรณคดี

3.10. หมวด 900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

4. การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า ระบบ D.C. หรือ D.D.C. ระบบนี้ตั้งชื่อตามผู้คิดค้น คือ นายเมลวิล ดิวอี้ ( Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน

4.1. ใช้ตัวเลขสามหลัก และยังสามารถใช้จุดทศนิยมหลังเลขหลักร้อย ช่วยในการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาได้อีกด้วย ระบบนี้ใช้ง่าย เข้าใจและจำได้ง่าย จึงเป็นระบบการจัดหมู่ ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก

5. เลขเรียกหนังสือ

5.1. เลขหมู่

5.1.1. เป็นรหัสหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ได้มาจากระบบการจัดหมวดหมู่

6. การจัดหมู่หนังสือที่ไม่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์

6.1. น แทน นวนิยาย (นวนิยาภาษาไทย)

6.2. Fic แทน Fiction (นวนิยายภาษาต่างประเทศ)

6.3. รส แทน รวมเรื่องสั้น

6.4. ยว แทน หนังสือสำหรับเยาวชน

6.5. พ แทน หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค

6.6. อ แทน หนังสืออ้างอิง

6.7. Ref แทน หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ (Reference Book)

6.8. บ แทน แบบเรียน

7. DDC23