เครื่องมือพื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครื่องมือพื้นฐาน by Mind Map: เครื่องมือพื้นฐาน

1. เครื่องมือสำหรับการตัด

1.1. What

1.1.1. เป็นเครื่่องมือที่สำหรับในการตัดซึ่งมีอยู่หลายประเภท การใช้งานควรใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

1.2. Type

1.2.1. คีม

1.2.1.1. คีมปากแหลม

1.2.1.1.1. เป็นคีมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็ก ปากเล็กยาว ใช้สำหรับ บีบ ตัด หรือสิ่งที่มีขนาดเล็กไม่แข็งมาก เช่น ลวดเส้นเล็ก คีมปากยาว

1.2.1.2. คีมปากเฉียง

1.2.1.2.1. สำหรับการตัดวัสดุชนิดชิ้นเลเกที่ไม่แข็ง เช่น สายไฟ เส้นลวด และใช้จับ ตัด งอวัสดุได้

1.2.2. เลื่อยและปากตัด

1.2.2.1. เลื่อยรอ

1.2.2.1.1. สำหรับตัดแต่งไม้ ที่มีฟันละเอียด ใช้ตัดแต่งให้ผิวหน้าไม้ที่ถูกตัด ให้ผิวหน้าเรียบ

1.2.2.2. เลื่อยจิ๊กซอ

1.2.2.2.1. ใช้สำหรับตัดไม้ โดยใช้ใบเลื่อย ซึ่งมีฟันละเอียดเคลื่อนที่ขึ้นลง และตัดชิ้นงานไปตามแนวที่ต้องการ

1.2.2.3. เลื่อยตัดเหล็ก

1.2.2.3.1. สำหรับตัดเหล็กหรือโลหะต่างๆ โดยใช้ใบเลื่อยที่มีฟันละเอียด และมีน็อตหางปลาไว้สำหรับขันใบเลื่อยให้แน่น

1.2.2.4. เลื่อยวงเดือน

1.2.2.4.1. ‎ใช้ในงานตัดแบบตัดตรงและตัดเอียง ซึ่งฟันเลื่อยทำจากวัสดุคาร์ไบด์ที่มีคยามแข็งและช่วยรักษาความคม ซึ่งใช้ตัด เช่น ไม้ พลาสติก เหล็ก

1.2.2.5. เลื่อยไฟเบอร์

1.2.2.5.1. เป็นเครื่องมือตัดความเร็วสูง ใช้มากในงานซ่อมและงานผลิต เพราะมีความสะดวก แผ่นใบเลื่อยทำจากหินเจียจึงเหมาะกับการตัดโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง

1.2.2.6. ปากกาตัดกระจก

1.2.2.6.1. เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายปากกาแต่จะมีหัวที่ทำจากเพชร ใช้ตัดกระจก ซึ่งลากไปตามแนวที่ต้องการโดยไม่ลากซ้ำ แล้วค่อยๆแยกกระจกออกจากรอยที่เกิดขึ้น

2. เครื่องมือสำหรับการเจาะ

2.1. What

2.1.1. เครื่องมือเจาะ (DRILL TOOLS) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะชิ้นงาน ที่เป็นโลหะหรือไม้เพื่อให้ได้รูตามที่ต้องการ

2.2. Type

2.2.1. สว่าน ( DRILLS) ใช้สำหรับเจาะรูเพื่อใส่นอต สกรู เดือย

2.2.1.1. สว่านข้อเสือ (BIT BRACE) เป็นเครื่องมือเจาะรูสว่านข้อเสือมีลักษณะพิเศษคือ คันสว่านมีลักษณะคล้ายตัวยู (U) เป็นการเพิ่มระยะการหมุนได้กว้างได้แรงเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับใช้เจาะไม้

2.2.1.2. สว่านเฟือง หรือสว่านจาน (HAND DRILL)ใช้เจาะรูให้มีขนาดตามต้องการเพื่อนำรู วัสดุ หรือรูยึดอุปกรณ์ประกอบชิ้นงาน เช่น นอต ตะปู

2.2.1.3. สว่านไฟฟ้า (ELECTRIC DRILL) เป็นเครื่องมือเจาะแบบเครื่องจักร (MACHINE TOOLS) ใช้กำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ในการเจาะรูในงานโลหะหรืองานไม้

2.2.2. สิ่ว (CHISELS) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเจาะไม้ แต่งปากไม้

2.2.2.1. สิ่วปากบาง (Parting Chisel) สิ่วปากบางเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งที่ออกแบบใบสิ่ว ให้มีความคมมากกว่าสิ่วเจาะ เหมาะสำหรับเจาะ เฉือน แต่งระดับผิวไม้ให้เรียบ

2.2.2.2. สิ่วเจาะ (Mortise Chisel) สิ่วเจาะเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบใบสิ่วไว้ใช้เจาะแต่งไม้ให้เป็นรู มีความคมและแข็งแรง

2.2.2.3. สิ่วเล็บมือ (Gouge Chisel) สิ่วเล็บมือเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบใบสิ่วคล้ายเล็บมือ จึงเรียกว่า “ สิ่วเล็บมือ ” ใช้สำหรับเจาะ เฉือน แชะ ตกแต่งผิวไม้ให้เป็นร่องโค้งมนหรือกลม

3. เครื่องมือสำหรับการวัด

3.1. What

3.1.1. เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาด

3.2. Type

3.2.1. 1. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

3.2.1.1. เครื่องมือวัดชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความแม้นยำสูง สามารถแบ่งขนาด 1 เซนติเมตรได้ละเอียดถึง 1000 เท่า หรือแบ่งขนาด 1 มิลลิเมตรได้ 100 เท่า จึงใช้วัดความหนาของวัสดุ

3.2.2. 2. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier caliper)

3.2.2.1. เครื่องมือวัดขนาดอย่างละเอียด ที่ใช้หลักของเวอร์เนียร์สเกลและปากวัด 2 ชุด สามารถอ่านสเกลวัดได้ทั้งขอบในและขอบนอกของชิ้นงานได้

3.2.2.1.1. เวอร์เนียร์คาลอเปอร์แบบธรรมดา

3.2.2.1.2. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบดิจิทัล

3.2.3. 3. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุม (Protractor)

3.2.3.1. เป็นเครื่องมือวัดขนาดมุมของชิ้นงาน เป็นองศาที่มีความละเอียด ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0-180 องศา

3.2.3.1.1. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุมแบบธรรมดา

3.2.3.1.2. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุมแบบจิทัล