SWOT analízis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT analízis by Mind Map: SWOT analízis

1. Erősségek

1.1. Felkészült, több éves szakmai tapasztalattal, hivatástudattal rendelkező szaktanárok alkotják a közösségünket.

1.2. Nyitottság a fejlődésre, megújulásra, belső igény az önképzésre, továbbképzésre és a tudásmegosztásra

1.3. Tapasztalat a versenyeken való részvételben, versenyek szervezésében.

1.4. Jó partnerkapcsolat a gazdálkodó egységekkel.

1.5. Néhány kínált szakmánk iránti magas érdeklődés.

1.6. IKT eszközök használata adott, 9 tanteremben interaktív tábla van

1.7. 3 informatika szaktanterem berendezve gépekkel, Windows 10 operációs rendszerrel

2. Gyengeségek

2.1. Az információáramlást nehezíti, hogy külön tanári szobákban vannak a kollégák.

2.2. A tanárok és a tanulók túlterheltsége.

2.3. A tanulós egy részének motiválatlansága, hiányos előképzettsége.

2.4. Wi-Fi kódok nem kioszthatók a gyene ingternet miatt, pedgi lenne igény rá a gyerekek és a tanárok közt is.

3. Lehetőségek

3.1. A pedagógusok szakmai fejlődése, továbbképzéseken való részvétele.

3.2. Szemléletformálás, megújulás.

3.3. A tehetséggondozás fejlesztése.

3.4. Külső kapcsolatok felé való szélesebb nyitás.

3.5. A személyre szabott oktatás igényeinek erősítése.

3.6. Hordozható projektorok és laptopok használata órákon.

4. Veszélyek

4.1. Hiányzó vagy nem megfelelő tankönyvek.

4.2. Túlzott adminisztráció.

4.3. A tanulói létszám csökkentése.

4.4. Tanulók motiválatlansága.