SWOT elemzés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT elemzés by Mind Map: SWOT  elemzés

1. Erősségek

1.1. Összetartás

1.1.1. Kollégák egymás munkáját segítik

1.2. Elfogadás

1.2.1. Elfogadjuk és ennek megfelelően kezeljük a másságot

1.3. Kitartás

1.3.1. Céljainkat nem adjuk fel a nehézségek ellenére sem

1.4. Elhivatottság

1.4.1. Munkánkat hivatásnak tekintjük

1.5. Környezet

1.5.1. Egy csodálatos kastélyban és kastélyparkban van az intézmény

1.6. Találékonyság

1.6.1. Módszerek sokaságát alkalmazzuk az oktatás terén

2. Veszélyek

2.1. Gazdaság

2.1.1. A hátrányos helyzetű fiatalok nehéz anyagi helyzetben élnek

2.2. Befogadás

2.2.1. Fontos lenne a másság elfogadása, a fogyatékossággal élők támogatása.

2.3. Kudarcélmény

2.3.1. Alul képzettség=kudarc

2.4. Törvényalkotás

2.4.1. A mindenkori jogszabályok befolyásolják a a tanulási és munkalehetőségeket.

3. Gyengeségek

3.1. infrastruktúra

3.1.1. internet hiánya

3.2. Tudás

3.2.1. Tanulóink tanulásban akadályozottak

3.3. Eszköz

3.3.1. Kevés számítógép

3.4. Visszajelzés

3.4.1. Nincs vagy nem reális

3.5. Kapcsolatok

3.5.1. Szegregált intézmény vagyunk

4. Lehetőségek

4.1. Integráció

4.1.1. Társadalmi beilleszkedést támogatja az ép intellektusú társakkal való együttműködés

4.2. Munkaerőpiac

4.2.1. Megfelelő képzés=munkalehetőség

4.3. Sikerélmény

4.3.1. Tanulási motiváció mozgatórugója

4.4. Tantárgyi koncentráció

4.4.1. A digitális kompetencia fejlesztése valamennyi tantárgy tanítása alkalmával

4.5. Készségfejlesztés

4.5.1. Az informatika jól alkalmazható rehabilitációs foglalkozásokon. Fejleszteni lehet a szövegértést, helyesírást, számolási készséget, gondolkodást,kreativitást.