Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analysis by Mind Map: SWOT Analysis

1. Erősségek

1.1. Magasan képzett nevelőtestület

1.2. Az átlagnál jobb magatartással bíró tanulók

1.3. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása

1.4. Innovatív szemlélet

1.5. Iskolaotthonos nevelési-oktatási forma

1.6. Két nyelv tanulásának lehetősége

1.7. Saját jó gyakorlataink

2. Veszélyek

2.1. Humánerőforrás utánpótlása

2.2. Finanszírozási problémák

3. Gyengeségek

3.1. Az egészségtudatos nevelés megerősítése

3.2. A központi tankerületi finanszírozás

4. Lehetőségek

4.1. Kapcsolataink

4.2. A továbbképzéseken elsajátítottak beépítése a napi gyakorlatba

4.3. A meglévő IKT további hasznosítása

4.4. A nevelőtestület aktivitása, motiváltsága, innovatív hajlama