ArtEZ Thema's

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ArtEZ Thema's by Mind Map: ArtEZ Thema's

1. Excellente programma's

1.1. ere

2. Versterking onderzoek

3. Diversiteit en multidisciplinariteit

4. Internationalisering

5. STudiesucces en -begeleiding/ in- en doorstroom/ toegankelijkheid/ onderwijsketen

6. Professionalisering docenten/ docentkwaliteit

7. Huisvesting en faciliteiten

7.1. Wens: 1 locatie + vormen: studio en atelier

7.2. Stand van zaken: 2 locaties

7.3. Ateliers: blik naar buiten

8. Kwaliteitscultuur/ discours/ medezeggenschap

9. Student centraal/ flexibilisering

10. Vergroten (regionale, nationale en internationale) netwerken