Підготовча стадія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Підготовча стадія by Mind Map: Підготовча стадія

1. Етап уточнення предметної галузі та формування методологічного задуму дослідження

1.1. Окреслення об'єкта дослідження

1.2. Виокремлення предмета дослідження

1.3. Розробка задуму науково-правового дослідження

1.4. Оцінка та визначення основних та додаткових методологічних засобів дослідження

2. Етап планування науково-дослідної роботи

2.1. Організація виконання науково-дослідної за часом

2.2. Розподіл заходів та процедур за колом осіб

2.3. Виконання НДР за послідовністю реалізації науково-дослідних заходів та процедур

2.4. Планування використання матеріальних та людських ресурсів

2.5. Складання та оформлення робочої програми НДР

3. Етап постановки науково-дослідної проблеми

3.1. Діагностика актуальних питань в практичній сфері правової діяльності

3.2. Виокремлення та оцінка головного дослідницького питання

3.3. З'ясування ступеня наукової розробленості дослідницького питання

3.4. Визначення та кваліфікація науково-дослідної проблеми