Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. 1.6. Комп'ютер як засіб навчання.

1.1. Learn HTML

1.2. Goal

1.3. Goal

2. 1.1. Особистісно-орієнтована технологія навчання.

2.1. Start my own company

2.1.1. 1.1. Особистісно-орієнтоване навчання зосереджене на особистості дитини, розвитку її самобутності, самоцінності. Мета його полягає в сприянні становленню індивідуальності, культурної ідентифікації дитини, її соціалізації, життєвому самовизначенню. Головняя завданни особистісно-орієнтованої технології є розвиток пізнавальней здібностей кожної дитини, максимальняя вияв, задіяння, збагачення її індивідуальный (суб'єктивный) досвід, допомога особистості пізнати себе, самовизначаяся та самореалізуваяся, формування в неї культури життєдіяльності, як є передумовою продуктивної організації повсякденное життя , поведінки.

2.2. Goal

3. 1.2. Технологія групової навчальної діяльності школярів.

3.1. Spend more time with family

3.2. Goal

3.3. Goal

4. 1.3. Технологія розвивального навчання

4.1. Goal

4.2. Lose 15 pounds

4.3. Goal

4.4. Goal

5. 1.5. Технологія навчання як дослідження.

5.1. Sign up for 10 K in the fall

5.2. Idea

5.3. Idea

6. 1.4. Технологія формування творчої особистості.

6.1. Annual ski trip with Ken & Anne

6.2. Idea

6.3. Idea