Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Műnemek by Mind Map: Műnemek

1. líra

1.1. himnusz

1.1.1. Isteni hatalmat dicsőítő, hozzá segítségért fohászkodó, vallásos, imaszerű.

1.1.1.1. pl.:

1.2. epigramma

1.2.1. Rövid, tömör, csattanós költemény.

1.2.1.1. Pannónia dícsérete

1.3. elégia

1.3.1. Lelki szemlélődés, a vissza- emlékezésből fakadó, azaz válaszérzelmek nyernek kifejezést.

1.3.1.1. pl.:

1.4. óda

1.4.1. Fennkölt, magasztos tárgyú, gyakran bonyolult ritmikájú és felépítésű, dallamos.

1.4.1.1. John Keats: Óda egy görög vázához

2. dráma

2.1. tragédia

2.1.1. A középpontjában egy konfliktus és egy tragikus hős áll, aki valamilyen magasztos célért küzd.

2.1.1.1. pl.:

2.2. komédia

2.2.1. Olyan műfaj, amelyben a világot komikusan ábrázolják, ezzel a nézőt nevetésre ösztönözve.

2.2.1.1. pl.: Molière Tartuffe zanza tv

3. epika

3.1. monda

3.1.1. Népköltészeti műfaj, amely valamely valós jelenséghez kapcsolódik, de gyakran csodás elemekkel meséli el.

3.1.1.1. Mondák a magyar történelemből - 04 - Lehel kürtje

3.2. eposz

3.2.1. Nagy terjedelmű elbeszélő költemény.

3.2.1.1. pl.:

3.3. elbeszélő költemény

3.3.1. Hosszabb-rövidebb verses mű, balladai elemekkel

3.3.1.1. Petőfi Sándor: János vitéz - Hangoskönyv