Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Naprendszer by Mind Map: Naprendszer

1. Törpebolygók

1.1. Közvetlenül a Nap körül keringő, közel gömb alakú égitest (>~800 km), amely nem takarította ki a pályája környezetét

2. Holdak

2.1. Bolygók, kisbolygók, törpebolygók körül keringő égitestek

2.2. A két objektum tömegközéppontja a bolygó belsejében van.

3. Meteorid

3.1. Meteor

3.1.1. A Föld légkörébe hatoló meteoroid okozta fényjelenség

3.2. Meteorit

3.2.1. A Föld felszínét elért meteoroid

3.3. Meteoroid

3.3.1. A Nap körül keringő apró porszem, törmelék

4. Plutoidák

4.1. Plútó

5. Óriásbolygók

5.1. Gázóriások

5.1.1. Jupiter

5.1.2. Szaturnusz

5.2. Vízbolygók

5.2.1. Uránusz

5.2.2. Neptunusz

6. Kőzetbolygók

6.1. Merkúr

6.1.1. 70% fém, 30% szilikát

6.2. Vénusz

6.2.1. A Földéhez hasonló méretű és sűrűségű, hasonló belső szerkezet (vasmag-szilikátköpeny-szilikátkéreg)

6.3. Föld

6.4. Mars

6.4.1. Északi medence: - vélhetőleg a Naprendszer legnagyobb ismert becsapódási krátere: 10000 x 8000 km, a felszín 40%-a (Plútó méretű objektum becsapódása -> lávafolyások) - régen feltehetően óceán hullámozott

6.4.2. Déli felföld - ősi vulkanikus hátság - átlagszintje 2-3 km-rel magasabban van - rajta nagy vulkáni hátságok (balra: Tharsis-hátság) hatalmas pajzsvulkánokkal

7. Nap

7.1. Saját fénnyel világító égitest tehát nem más fényét veri vissza (mint a bolygók, holdak, stb.). A gravitációs összehúzó erő egyensúlyban van az egész energiát szolgáltató termonukleáris reakció sugárnyomásával.

8. Kisbolygók

8.1. Üstökös

8.1.1. A Nap körül, általában elnyújtott pályán kering

8.1.2. A Nap közelébe érve kómája és csóvája fejlődik

8.2. Egyéb

8.2.1. Kentaurok

8.2.2. Trójai kisbolygók

8.2.3. Földközeli objektumok

9. Bolygóközi por

9.1. Meteoridnál kisebb test

10. Méretek

10.1. Belső Naprendszer

10.1.1. Ameddig a napszél fúj

10.2. Külső Naprendszer

10.2.1. Ameddig a Nap gravitációs hatása dominál

11. Kepler törvényei

11.1. Mozgások

11.1.1. Keringés

11.1.2. Forgás

11.2. Az égitestek ellipszis-pályán keringenek, amelynek egyik fókuszpontjában a Nap áll

11.3. A bolygót a Nappal összekötő szakasz (vezérsugár) egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol

11.4. A bolygópályák fél nagytengelyeinek köbei úgy aránylanak egymáshoz, mint a keringés idők négyzetei

12. Űrkutatás

12.1. Morfológia

12.2. Rétegtan

12.3. Kőzetek

12.3.1. Meteoritok

12.3.2. Holdkőzetek

12.3.3. Marsi meteoritok

12.4. Bolygótestek erőterei

12.4.1. Mágneses erőtér

12.4.2. Gravitációs erőtér

12.4.3. Forgási erőtér