Hangképzés a magyarban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hangképzés a magyarban by Mind Map: Hangképzés a magyarban

1. Magánhangzók

1.1. Nyelvállás szerint

1.1.1. mély hangrendű

1.1.2. magas hangrendű

1.2. Nyíltság szerint

1.2.1. nyílt

1.2.2. félig nyílt

1.2.3. félig zárt

1.2.4. zárt

1.3. Ajakkerekítés szerint

1.3.1. ajakkerekítéses

1.3.2. ajakkerekítés nélküli

1.4. Időtartam szerint

1.4.1. rövid

1.4.2. hosszú

2. Mássalhangzók

2.1. Képzés helye szerint

2.1.1. labiális

2.1.2. dentális

2.1.3. alveoláris

2.1.4. posztalveoláris

2.1.5. palatális

2.1.6. veláris

2.1.7. glottális

2.2. Képzés módja szerint

2.2.1. zárhang

2.2.2. réshang

2.2.3. pergőhang

2.2.4. orrhang

2.2.5. zár-rés hang