PHÂN TÍCH VI MÔ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHÂN TÍCH VI MÔ by Mind Map: PHÂN TÍCH VI MÔ

1. YẾU TỐ BÊN TRONG

1.1. CƠ SỞ VẬT CHẤT

1.1.1. Bên ngoài

1.1.2. Bên trong

1.2. HÀNG HÓA

1.2.1. Thiếu hàng

1.2.1.1. Dự báo

1.2.1.2. Cung ứng

1.2.2. Tồn kho

1.3. NHÂN SỰ

1.3.1. Thời gian làm việc ngắn

1.3.1.1. Hệ thống phát triển

1.3.1.2. Nghỉ việc nhiều

1.3.1.2.1. Tuyển dụng

1.3.1.2.2. Năng lực nhân viên chưa đủ

1.3.1.2.3. Lương, thưởng, phúc lợi, chế độ công ty

1.3.2. Tính trách nhiệm

1.3.2.1. Khách hàng

1.3.2.1.1. Chăm sóc khách hàng

1.3.2.1.2. Tìm kiếm khách hàng

1.3.2.2. Doanh thu

1.3.3. Năng lực

1.3.3.1. Tin học văn phòng

1.3.3.2. Tiếng Anh

1.3.3.3. Kỹ năng xử lí tình huống

2. TỔNG QUAN CỬA HÀNG

2.1. CƠ CẤU NHÂN SỰ

2.2. ĐỊA ĐIỂM

2.3. DOANH SỐ

3. YẾU TỐ BÊN NGOÀI

3.1. ĐỐI THỦ

3.1.1. Trực tiếp

3.1.1.1. Nội bộ

3.1.1.2. Bên ngoài

3.1.2. Gián tiếp

3.1.2.1. CH Trang sức

3.2. KHÁCH HÀNG

3.2.1. Hiện tại

3.2.2. Tiềm năng

3.2.2.1. Chợ

3.2.2.1.1. Người bán

3.2.2.1.2. Người mua

3.2.2.2. Trường học

3.2.2.2.1. Phụ huynh

3.2.2.2.2. Học sinh;sinh viên

3.2.2.2.3. Giáo viên

3.2.2.3. Công sở

3.2.2.3.1. Khách hàng

3.2.2.3.2. Nhân viên

3.2.2.4. Cửa hàng/chuỗi

3.2.2.4.1. Khách hàng

3.2.2.4.2. Nhân viên

4. GIẢI PHÁP

4.1. BÊN TRONG

4.1.1. CƠ SỞ VẬT CHẤT

4.1.1.1. CẢI THIỆN HÌNH ẢNH CỬA HÀNG

4.1.1.2. THAY ĐỔI BỐ CỤC CỬA HÀNG

4.1.2. HÀNG HÓA

4.1.2.1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO

4.1.2.2. CẢI THIỆN QUY TRÌNH CƯNG ỨNG HÀNG

4.1.2.3. XỬ LÝ HÀNG TỒN

4.1.3. NHÂN SỰ

4.1.3.1. NÂNG CAO TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG; ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

4.1.3.1.1. KĨ NĂNG

4.1.3.1.2. THÁI ĐỘ

4.1.3.1.3. KIẾN THỨC

4.1.3.2. GIAO CHỈ TIÊU DOANH SỐ CHO TỪNG QUẦY; CHO TỪNG CÁ NHÂN

4.1.3.3. LUÂN CHUYỂN NHÂN SỰ

4.1.4. BÊN NGOÀI

4.1.4.1. LẬP FANPAGE MỖI CỬA HÀNG; XÂY DỰNG TỆP KHÁCH HÀNG RIÊNG

4.1.4.2. GIA TĂNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

4.1.4.2.1. PANO TẠI CÁC NGÃ TƯ LỚN, GẦN CỬA HÀNG; STANDEE ĐỘNG TẠI CỬA HÀNG

4.1.4.2.2. LIÊN KẾT CÁC THƯƠNG HIỆU CÙNG TỆP KHÁCH HÀNG

4.1.4.3. ĐỐI THỦ

4.1.4.3.1. "BIẾN ĐỐI THỦ NỘI BỘ THÀNH ANH EM ĐỒNG BỌN"

4.1.4.3.2. NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU