TRABALLO COLABORATIVO CON DDMM (grupo 5B)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRABALLO COLABORATIVO CON DDMM (grupo 5B) by Mind Map: TRABALLO COLABORATIVO CON DDMM  (grupo 5B)

1. INTERDEPENDENCIA POSITIVA

2. TIPOS DE APRENDIZAXE

2.1. SIGNIFICATIVA

2.2. ASINCRÓNICA

2.3. COLABORATIVA

2.3.1. XUSTO A TEMPO

2.4. PERMANENTE

2.5. UBICUA

3. FERRAMENTAS

3.1. AULA VIRTUAL

3.2. INFOGRAFÍA

3.3. M-LEARNING

4. METODOLOXÍA

4.1. FLIPPED CLASSROOM

4.2. BRAIN STORMING

5. CONTEXTO DIXITAL

5.1. MINDWARE

5.2. HIPERCONECTIVIDADE