Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analízis by Mind Map: SWOT Analízis

1. Erősségek

1.1. Jó közösség

1.2. Nyitottság az újra

1.3. Vannak kreatív diákok

1.4. Jó tanári kar

1.5. Kis létszámú osztályok

2. Veszélyek

2.1. Egyre kevesebb tanuló

2.2. Jó szakmai tudással rendelkező tanárok elvándorlása

2.3. Pénzügyi háttér megteremtése

3. Gyengeségek

3.1. Hely hiánya

3.2. Szülői háttér

3.3. Sok a motiválatlan diák

3.4. Leterheltség

4. Lehetőségek

4.1. Továbbképzések

4.2. Érdekes programok

4.3. IKT eszközpark