IT og mediekompetencer.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT og mediekompetencer. by Mind Map: IT og mediekompetencer.

1. Nedenfor beskrives fire elevpositioner, som er centrale positioner for elevernes læring.

2. Pruduktiv kompetancer.

2.1. Eleven som målrettet og kreativ producent.

2.1.1. Hvad skal eleven kunne?

2.1.2. kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer.

2.1.3. kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgruppe og bevidst kunne vælge udtryksformer – billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt.

2.2. Eleven som ansvarlig deltager.

2.2.1. Hvad skal eleven kunne? Som ansvarlige deltagere skal eleverne kunne agere i vekslende online sociale kontekster. De skal tilegne sig kompetencer i at navigere:

2.2.2. Etisk

2.2.3. Selvbevidst

2.2.4. Reflekteret

3. Kritisk undersøger

3.1. Brugen af internettet, indsamling af større mængder data og adgang til digitale teknologier stiller derfor krav om, at eleven lærer at søge information målrettet: at indsamle, sortere, udvælge og forholde sig kritisk til information, som er relevant i forhold til det læringsindhold, der arbejdes med.

3.2. Eleven skal tilegne sig kompetencer i at identificere sit behov for information

3.3. Benytte målrettede strategier til søgning, analyse og vurdering af information kildekritisk i en multimodal kontekst

4. De fire elevpositioner.

4.1. I elevernes læreprocesser arbejder de på varierede måder og anvender forskellige digitale kompetencer. I læreprocesserne er eleverne ikke bundet til fastlagte roller, men til positioner, som udvikles i processen, de bevæger sig i. Eleven kan arbejde tilbagevendende mellem forskellige positioner.

4.1.1. 1. Eleven som kritisk undersøger

4.1.2. 2. Eleven som analyserende modtager.

4.1.3. 3. Eleven som målrettet og kreativ producent.

4.1.4. 4. Eleven som ansvarlig deltager.