Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QueenBee by Mind Map: QueenBee

1. Kullanıcılar

1.1. Popüler Öğrenciler

1.1.1. Çevrelerinde büyük etki yaratabilirler

1.1.2. Türkiye'de yaklaşık 2000

1.2. Normal Öğrenciler

1.2.1. Kendileri etilenebilirler

1.2.2. Türkiye'de 7M 500K

2. Müşteriler

2.1. Gençlik hedefleyen Mobil Uygulama Şirketleri

2.1.1. Oyun

2.2. Gençlik hedefleyen perakende satış şirketleri

2.2.1. Giyim

2.2.2. Yiyecek/İçecek