รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ- เชียงใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ- เชียงใหม่ by Mind Map: รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ- เชียงใหม่

1. 1.1. สำรวจผู้คนที่เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

2. 1. สำรวจเส้นทางในการจัดสร้างทางรถไฟ

2.1. 1.2. ค่าบริการที่เหมาะสมกับการใช้บริการทางรถไฟ

2.2. 1.3. ประเมินถึงความคุ้มค่าจากกาารสำรวจเพื่อดำเนินการต่อ

3. 2. วางแผนเส้นทางในการเดินรถไฟ

3.1. 2.1. สถานีหลัก-สถานีระหว่างทาง

3.2. 2.2. กำหนดการบรรจุผู้ใช้บริการระหว่างรอบ

3.3. 2.3. กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่การใช้บริการ

4. 3. กำหนดงบประมาณในการจัดสร้างทางรถไฟ

4.1. 3.1. งบในการจัดจ้างบริษัทในการดำเนินการสร้าง

4.2. 3.2. งบประมาณเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการงาน

4.3. 3.3. งบในการใช้จ่ายอุปกรณ์ในการดำเนินการสร้าง

4.4. 3.4. งบในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

5. 4.ตรวจสอบระบบรางรถไฟ-บำรุงแก้ไข

6. 5.เปิดใช้บริการ