Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RECHT by Mind Map: RECHT

1. PRIVAAT RECHT OF PUBLIEKRECHT?

1.1. Moeilijk te plaatsen rechtstakken

1.1.1. Ondernemings-en economisch recht

1.1.2. Sociaal recht

1.1.2.1. bijvoorbeeld: arbeidsrecht is puur privaatrecht MAAR de verhouding werkgever en werknemer is bedrukt door de overheid met (bv.) recht op zwangerschapsverlof

1.1.3. Intellectuele eigendomsrecht

1.1.3.1. Als je iets uitvind dan staat je naam erop

1.1.3.2. Beschermt door de overheid

1.1.3.3. Patent (= octrooi), auteursrecht

1.1.4. hotelrecht

2. BRONNEN VAN HET RECHT

2.1. Gewoonte en bilijkheid

2.1.1. Gewoonte = een gevestigd gebruik dat in een samenleving algemeen als bindend wordt beschouwd, zonder dat het zijn neerslag heeft gevonden in een of andere wetgevende maatregel

2.1.2. Billijkheid = rechter gaat afwijken van het principe op grond van rechtvaardigheid