Kaip suprasti paveikslą

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kaip suprasti paveikslą by Mind Map: Kaip suprasti paveikslą

1. Stilius

1.1. Kokio laikotarpio dailininkas?

1.2. Kitų dailininkų įtaka

1.3. Kokiam meno judėjimui ar grupei priklausė šis dailininkas?

1.4. Kuo unikalus ar reikšmingas šis dailininkas meno istorijai?

2. Kompozicija

2.1. Kas pirmiausia išsiskiria šiame paveiksle?

2.2. Simetriška ar asimetriška

2.3. Savarankiška ar fragmentiška

2.4. Statiška ar dinamiška

2.5. Horizontali ar vertikali

2.6. Centriškoji ar įstrižoji

3. Kontekstas

3.1. Kūrinio metrika: autoriaus vardas, pavardė, matmenys, atlikimo metai.

3.2. Kur gyveno/dirbo dailininkas?

3.3. Kam priklauso šis paveikslas?

3.4. Kokios tautybės buvo dailininkas?

3.5. Kam buvo sukurtas šis kūrinys?

4. Atlikimo technika

4.1. Kaip ilgai truko jį sukurti?

4.2. Kuo nauja ši technika?

4.3. Kokia technika sukurtas šis paveikslas?

5. Vaizdavimo būdas

5.1. Realistinis

5.2. Sąlyginis

5.3. Abstraktus

6. Kaip panaudojamos meninės išraiškos priemonės?

6.1. Koloritas

6.2. Linija, dėmė

6.3. Proporcijos

6.4. Ritmas

6.5. Kontrastas

6.6. Niuansas

6.7. Akcentas

6.8. Detalės

6.9. Visuma

7. ŽANRAS – pagal tai, kas pavaizduota paveiksle

7.1. Portretas

7.2. Autoportretas

7.3. Aktas

7.4. Karikatūra, šaržas

7.5. Natiurmortas

7.6. Abstrakcija

7.6.1. Nuotaika

7.6.2. Simboliai

7.7. Teminis paveikslas

7.7.1. Istorinis

7.7.2. Batalinis

7.7.3. Mitologinis

7.7.4. Religinis

7.7.5. Publicistinis

7.7.6. Fantastinis

7.7.7. Animalistinis

7.7.8. Žanrinis

7.8. Peizažas

7.8.1. Urbanistinis

7.8.2. Marinistinis