Kaip suprasti paveikslą

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kaip suprasti paveikslą by Mind Map: Kaip suprasti paveikslą

1. Kuo nauja ši technika?

2. Teminis paveikslas

2.1. Istorinis

2.2. Batalinis

2.3. Mitologinis

2.4. Religinis

2.5. Publicistinis

2.6. Fantastinis

2.7. Animalistinis

3. Visuma

4. Centriškoji ar įstrižoji

5. savarankiška ar fragmentiška

5.1. Proporcijos

6. Kas pirmiausia išsiskiria šiame paveiksle?

7. Abstrakcija

7.1. Nuotaika

8. Peizažas

8.1. Urbanistinis

8.2. Marinistinis

9. Kokios tautybės buvo dailininkas?

10. Koloritas

11. Kaip ilgai truko jį sukurti?

12. Simboliai

13. Stilius

13.1. Kitų dailininkų įtaka

13.1.1. Kokio laikotarpio dailininkas?

13.2. Kokiam meno judėjimui ar grupei priklausė šis dailininkas?

13.3. Kuo unikalus ar reikšmingas šis dailininkas meno istorijai?

14. Kompozicija

14.1. Simetriška ar asimetriška

14.2. Statiška ar dinamiška

14.3. Horizontali ar vertikali

15. Kontekstas

16. Atlikimo technika

16.1. Kokia technika sukurtas šis paveikslas?

17. Vaizdavimo būdas

17.1. Realistinis

17.2. Sąlyginis

17.3. Abstraktus

18. Kaip panaudojamos meninės išraiškos priemonės?

18.1. Ritmas

18.2. Kontrastas

18.3. Niuansas

18.4. Akcentas

18.5. Detalės

19. ŽANRAS – pagal tai, kas pavaizduota paveiksle

19.1. Portretas

19.2. Autoportretas

19.3. Aktas

19.4. Karikatūra, šaržas

19.5. Natiurmortas