Web 2.0 Araçları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web 2.0 Araçları by Mind Map: Web 2.0 Araçları

1. Değerlendirme Araçları

1.1. Survey Monkey

1.2. Quizizz

1.3. Kahoot

1.4. Plickers

2. Fotoğraf ve Afiş Araçları

2.1. Canva

2.2. Venngage

2.3. Pixlr

3. Kelime Bulutları

3.1. Wordart

4. Dijital Panolar

4.1. Padlet

5. Video Araçları

5.1. Animoto

5.2. Kizio

5.3. Binimu