Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MATERIA by Mind Map: MATERIA

1. SUBSTANTZIA PURUAK Propietate fisiko zehatzak Konposaketaren arabera

1.1. ELEMENTUAK (atomo berdinak)

1.1.1. ATOMOA

1.1.1.1. PARTIKULAK

1.1.1.1.1. ELEKTROIAK

1.1.1.1.2. PROTOIAK

1.1.1.1.3. NEUTROIAK

1.1.1.2. ZATIAK

1.1.1.2.1. AZALA

1.1.1.2.2. NUKLEOA

1.1.1.3. EREDUAK

1.1.1.3.1. DALTON 1776- 1844

1.1.1.3.2. THOMSON 1856-1940

1.1.1.3.3. RUTHERFORD 1871-1987

1.1.1.3.4. BOHR 1885-1962

1.1.1.3.5. SCHRÖDINGER 1887-1961

1.2. KONPOSATUAK (atomo ezberdinak)

2. NAHASTEAK Propieta fisiko ez zehatzak. Bi substantzia puruz edo gehiagoz osatuta.

2.1. HOMOGENEOAK

2.2. HETEROGENEOAK

3. Osagai kopuruaren arabera