CÁC THỂ LOẠI VĂN HỌC DÂN GIAN ĐÃ HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC THỂ LOẠI VĂN HỌC DÂN GIAN ĐÃ HỌC by Mind Map: CÁC THỂ LOẠI VĂN HỌC DÂN GIAN ĐÃ HỌC

1. Truyện cổ tích

1.1. Thần kì

1.1.1. có yếu tố kì ảo

1.1.2. thể hiện cho ước mơ

1.1.2.1. về công bằng, hạnh phúc

1.1.2.2. về phẩm chất và năng lực

2. Sử thi

2.1. Anh hùng

2.1.1. quy mô rộng lớn

2.1.2. mang tính toàn dân

2.1.3. ngôn ngữ tráng lệ

2.1.4. âm hưởng ngợi ca

3. Truyền thuyết

3.1. có cốt lõi lịch sử

3.2. thẻ hiện quan điểm của nhân dân

3.3. phản ảnh quá trình

3.3.1. dựng nước

3.3.2. giữ nước

4. Truyện cười

4.1. Ngắn

4.2. Kết cấu chặt chẽ

4.3. Kết thúc bất ngờ

4.4. Gồm

4.4.1. Truyện khôi hài (giải trí)

4.4.2. Truyện trào phúng( phê phán)

5. Truyện thơ

5.1. giá trị nhân đạo sâu sắc

5.1.1. về lòng yêu thương

5.1.2. khát vọng hạnh phúc

5.2. nghệ thuật nội tâm nhân vật

6. Ca dao

6.1. phản ánh thế giới tâm hồn

6.2. lời thơ+âm nhạc

6.3. gần với lời ăn tiếng nói

6.4. thể thơ lục bát, lục bát biến thể

6.5. gồm 3 loại ca dao

6.5.1. Than thân

6.5.2. Yêu thương, tình nghĩa

6.5.3. Hài hước