Rrjeti kompjuterik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rrjeti kompjuterik by Mind Map: Rrjeti kompjuterik

1. Cfare eshte

1.1. Perbehet nga dy ose me shume kompjutera te nderlidhur mes tyre me qellim perdorimin e perbashket te burimeve,shkembimin e informacionit ose komunikimin elektronik

2. Elementet baze

2.1. Serveri

2.2. Workstation

2.3. Karta e nderfaqes se rrjetit (NIC)

2.4. Pajisja Hub

2.5. Kanalet e transmetimit

3. Llojet e rrjeteve

3.1. Sipas madhesise se zones se mbulimit

3.1.1. PAN

3.1.2. LAN

3.1.3. MAN

3.1.4. WAN

3.2. Sipas arkitektures

3.2.1. Klinet-Server

3.2.2. Peer-to-Peer

4. Topologjia e rrjeteve

4.1. Bus

4.2. Star

4.3. Ring

4.4. Mesh

4.5. Tree

5. Kanalet e transmetimit

5.1. Kabllor

5.1.1. Kablloja koaksiale

5.1.2. Kablloja e ciftezuar

5.1.2.1. Kablloja STP

5.1.2.2. Kablloja UTP

5.1.3. Kablloja me fiber optike

5.2. jokabllor

5.2.1. Valet radio

5.2.2. Rrezet infra te kuqe

5.2.3. Mikrovalet

5.2.4. Bluetooth

6. Perparesit

6.1. Shpejtesia

6.2. Kosto efikase

6.3. Menaxhimi i centralizuar i Software

6.4. Bashkendarja e burimeve

7. Mangesit

7.1. Serveri peson defek

7.2. Rrjeti nuk fuksionon

7.3. Rrjeti nuk eshte projektuar si duhet

7.4. Nese nr e kompjuterave rritet menaxhimi i tyre behet i veshtire

8. New Topic