SWOT elemzés online tanulás iskolánkban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT elemzés online tanulás iskolánkban by Mind Map: SWOT elemzés online tanulás iskolánkban

1. Gyengeségek

1.1. infrastruktúra

1.2. néha elégtelen kommunikáció a kollégák között

1.3. az integrálás a napi tevékenységbe

1.4. időhiány

1.5. kiégés, kifáradás

1.6. továbbképzések hiánya, szakmai problémák

2. Veszélyek

2.1. Szülők ellenállása a digitális eszközök használatával szemben az általános iskolában

2.2. Kollégák esetleges ellenállása

2.3. szervezési problémák

2.4. tanár-diák szerepek megváltozása

2.5. z-generáció problémái

3. Lehetőségek

3.1. További digitális eszközök beszerzése

3.2. Digitális írástudás fejlesztése tanulóknál, pedagógusoknál egyaránt

3.3. Pedagógiai innovációk integrálása

3.4. Szülői közösség tájékoztatása, elfogadtatása az új lehetőségeknek

3.5. Az online tanulás lehetőségeinek kipróbálása, elsajátítása

4. Erősségek

4.1. Jó iskola-szülő kommunikáció

4.2. Szakmai együttműködés a pedagógusok között

4.3. Pedagógusok attitűdje a megújulásra

4.4. Vezetés és fenntartó részéről segítő hozzáállás

4.5. Pedagógusok hozzáállása az innovációkhoz

4.6. Gyors wifi hálózat, nagy tárhely