CV Rotaru Mariana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CV Rotaru Mariana by Mind Map: CV Rotaru Mariana

1. Experiență profesională

1.1. 01/12/2017–Prezent Director de filială Casa de Economii şi Împrumut "Microîmprumut" AEI com. Grătieşti, str. Ştefan cel Mare 70/2, Chişinău (Republica Moldova) microimprumut.md

1.2. 11/04/2017–30/11/2017 Casier-contabil Casa de Economii şi Împrumut "Microîmprumut" AEI com. Grătieşti, Ştefan cel Mare 70/2, Chişinău (Republica Moldova) microimprumut.md

2. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2.1. 2017–Prezent Masterat Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Specialitatea Administrarea Afacerilor, Chişinău (Republica Moldova) www.utm.md 2014–2017 Licenţiată în ştiinţe economice Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Specialitatea Contabilitate, Chişinău (Republica Moldova) www.utm.md

2.2. 2011–2014 Liceu Liceul Teoretic "Grătieşti" Grătieşti, Chişinău (Republica Moldova) 2006–2011 Gimnaziu Liceul Teoretic "Grătieşti" Grătieşti, Chişinău (Republica Moldova) 2001–2006 Şcoala primară Şcoala nr.55 Grătieşti, Chişinău (Republica Moldova)

3. Date personale

3.1. Mariana Rotaru

3.2. str. A. Plămădeală nr.4, sat. Grătieşti, MD-2093 Chişinău

3.3. Feminin

3.4. 16/03/1995

3.5. moldoveană

4. Date de contact

4.1. 068542281

4.2. [email protected]

5. Limbi

5.1. română

5.2. rusă

5.3. engleza

6. Competențe

6.1. de comunicare

6.1.1. ▪ bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca casier-contabil și expert în creditare

6.2. organizaţionale

6.2.1. ▪ bune competenţe de organizare dobândite ca director de filială la AEÎ "Microîmprumut"

6.3. dobândite la locul de muncă

6.3.1. - abilitatea de a învestiga, analiza și rezolva problemele; dezvoltarea abilităților analitice și de diagnosticare - abilități de negociere - puterea de a învăța repede lucruri noi și a mă adapta cu usurință la situații noi; sociablilitate, spirit de echipă și capabilitate de a lucra în condiții de stres