SWOT Analysis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analysis by Mind Map: SWOT Analysis

1. erősségek

1.1. felkészült, tapasztalt kollégák

1.2. Jó partneri kapcsolatok

1.2.1. cégek

1.2.2. társintézmények

1.2.3. általános iskolák

1.3. nyitottság az új lehetőségek felé

1.4. a vezetés a fejlesztés irányába elkötelezett

1.5. az oktatott szakmák iránti nagy érdeklődés

2. veszélyek

2.1. tanárok és tanulók túlterheltsége

2.2. adminisztrációs terhek növekedése

2.3. Az új munkaformákra történő átállás alatt a megszokott értékelés, feladatkiosztás elmaradása

2.4. A finanszírozási források korlátozottak

3. gyengeségek

3.1. meglévő eszközeink elavulása

3.2. A rendelkezésre álló sávszélesség nem elég az összes terem ellátásához.

3.3. tanulói Wi-fi hozzáférés nem megoldott

3.4. szülők érdektelensége

3.5. tanulók egy része nehezen motiválható

3.6. SNI-s, BTMN-es tanulók számának növekedése

3.7. határidők betartása nehézkes

4. lehetőségek

4.1. pedagógusok szakmai fejlődése

4.2. szemléletformálás

4.3. szülőkkel való kapcsolattartás javulása

4.4. tananyagfejlesztés

4.5. új IKT tartalmak megismerése

4.6. sikerélmény

4.7. jó hírnév