Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Projects by Mind Map: Projects

1. KPN tracker

2. Nijmegen pasanten telling

2.1. Facturatie, opslag contract

2.2. Plsnning / PvA / Milestones

2.3. Architectuur

2.4. Operationeel

3. Wtf indoor plaats bepaling

4. Impa

4.1. Settings audio chip iEi op intemo initiatief, over 3mnd contact overleg opties. Konden nu niet terug.

5. Sos toegang

5.1. Voorstel, afspraak ?

6. Abstract

6.1. PC camera

6.2. ARM toegangscontrole

6.3. LED module

7. Leo van Capelle

7.1. USB hub

7.2. USB sensor

8. Ziut

8.1. Producten

8.2. Riool Sensor

9. Smart Space

9.1. Communication devise

9.2. Sensor module

10. WBSO

11. Saco

11.1. Afhandelen UV sensor

12. BedNet

12.1. Uitvraag afwachten

12.2. Meeliften KPN

13. KPN Klasgenoot V2

13.1. Voorstel Smartphone voet

13.2. Budget voor innovatie KPN ?

14. KPN Klasgenoot SLA

14.1. Jira opzet

14.2. Upgrade voorstel

15. Politie

15.1. Nieuwe certificaten

15.2. Nieuwe MOC generatie

16. LZ BRW

16.1. Deadline 1 jan

16.2. Nieuwe release software voor eind nov.

17. Heijmans

17.1. Bouwkundige trillingen en verschuivingen

17.1.1. UWB? Canada