Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพ by Mind Map: ระบบสุขภาพ

1. สถานบริการสุขภาพ

1.1. โรงพยาบาลราชบุรี

1.2. โรงพยาบาลพร้อมแพทย์

1.3. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

1.4. ร้านขายยา

1.5. คลินิก

2. อาหาร

2.1. อาหารพื้นบ้าน

2.1.1. ส้มตำลาว

2.1.1.1. แกงเผ็ด

2.1.1.1.1. แกงป่าปลา

2.2. อาหารตลาด

2.2.1. อาหารกระป๋อง

2.2.1.1. เนื้อสัตว์

2.2.1.1.1. ผัก/ผลไม้

2.3. เกษตรครัวเรือน

2.3.1. ผัก

2.3.1.1. กระเพรา,โหระพา

2.3.1.1.1. ผักบุ้ง

2.3.2. ผลไม้

2.3.2.1. น้อยหน่า

2.3.2.1.1. กล้วย

3. ยา

3.1. แผนโบราณ

3.1.1. ยาหม้อ

3.2. แผนปัจจุบัน

3.2.1. ยาทันใจ

3.2.2. ยาชุด

3.2.3. ยาคลายเส้น

3.2.4. พาราเซตมอน

3.2.5. ยาหม่อง

3.3. สมุนไพร

3.3.1. ฟ้าทลายโจร

3.3.2. ว่านรางจืด

3.3.3. ผิวมะกรูด

3.3.4. ว่านห่างจระเข้

3.3.5. ขมิ้นชั้น