"๔๑" สังสรรค์ แก่งกระจาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"๔๑" สังสรรค์ แก่งกระจาน by Mind Map: "๔๑" สังสรรค์  แก่งกระจาน

1. วันที่ 18-11-61

1.1. a) 11:00 น. เลี้ยงพระเพลที่รีสอร์ท

1.1.1. รับประทานอาหารเช้า

1.1.2. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้ว

1.1.3. ถวายสังฆฑาน

1.1.4. รับประทานอาหารร่วมกัน

1.2. b) 13:00 น. ตามอัธยาศัย/เดินทางกลับ

2. วันที่ 17-11-61

2.1. a) ภาคกลางวัน

2.1.1. แข่งฟุตบอล

2.1.2. กิจกรรมอื่นๆ

2.2. b) ภาคกลางคืน

2.2.1. 18:00 น.-18:30 น. ลงทะเบียน และมอบของชำร่วย

2.2.2. 19:00 น.-19:30 น. เปิดงานร่วมร้องเพลงประจำโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

2.2.3. 19:30 น.-24:00 น. สังสรรค์ ก.ส.41

2.2.3.1. ดนตรี และเต้นรำ

2.2.3.2. มอบของที่ระลึกสำหรับมอบแก่เพื่อนผู้เกษียณ

2.2.3.3. อื่นๆ

2.2.4. 24:00 น. เลิกงาน

3. ก่อน 17-11-61

3.1. a) ที่พัก

3.1.1. ผังห้องพัก

3.1.2. การอำนวยความสะดวกผู้เข้าพัก

3.2. b) ที่จัดงาน

3.2.1. เวที

3.2.1.1. Backdrop

3.2.1.2. เครื่องเสียง

3.2.2. อาหารเครื่องดื่ม

3.3. c) ที่ทำบุญ

3.3.1. รายชื่อผู้เสียชีวิต

3.3.2. นิมนต์พระ

3.3.3. รายการทำบุญ

3.4. d) ของชำร่วย

4. กำหนดการงานพบปะสังสรรค์ “๔๑ แก่งกระจาน สมานฉันท์”