Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
funktioner by Mind Map: funktioner

1. kan være

1.1. lineære

1.1.1. Ligefrem proportionelle

1.1.1.1. De har funktionsforskriften

1.1.1.1.1. F(x)=ax

1.1.2. Omvendt proportionelle

1.1.2.1. Grafen danner en hyperbel

1.1.3. Ikke omvendt proportionelle

1.1.3.1. De har funktionsforskriften

1.1.3.1.1. F(x)a/x+b

1.1.4. De har funktionsforskriften

1.1.4.1. F(x)ax+b

1.1.4.1.1. A er

2. 2.grads funktion

2.1. parabel

2.1.1. Toppunkt-Ekstremum

2.1.2. Nulpunkt-Rødder

2.1.2.1. Eksempel-Hvor højt hopper man?