Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÜCRE by Mind Map: HÜCRE

1. LÖKOPLAST: Renksiz besin depolar.

2. KLOROPLAST: Fotosentez yapar.Bitkiye yeşil renk verir.

3. KROMOPLAST: Bitkiye sarı,kırmızı ve turuncu renklerini verir.

4. LİZOZOM: Hücre içi sindirim yapar.

5. ÇEKİRDEK: Hücrenin yönetim merkezi

6. SİTOPLAZMA: Yumurta akına benzer.Yarı akışkandır.İçinde yaşamsal olaylar gerçekleşir

7. HÜCRE ZARI: Hücreye şekil verir ve dış etkilerden korur.Seçici geçirgendir.

8. SENTROZOM: Hücre bölünmesinde rol oynar.

9. GOLGİ CİSİMCİĞİ: Salgı maddelerini üretir,paketler ve salgılanmasında görev alır.

10. ENDOPLAZMİK RETİKULUM: Madde alışverişi yapar.

11. KOFUL: Atıkları toplar ve depolar.

12. RİBOZOM: Protein sentezi yapar.

13. MİTOKONDRİ: Enerji santrali.

14. PLASTİTLER: Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Üç tanedir.