Lasnamäe Gümnaasim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lasnamäe Gümnaasim by Mind Map: Lasnamäe Gümnaasim

1. SMART-lahendused

2. õpetajad peavad end täiendama, kuid mitte kõik õpetajad ei ole motiveeritud

3. Kogemused

3.1. Robootikaringid

3.2. informaatika tunnid

3.3. Digivahendite rakendamine õpilaste arengumappide loomisel

3.4. koostöö õpetajate vahel

4. Arengud

4.1. küsitlused

4.2. õpetajate nõrkade ja tugevade külgede väljaselgitamine

4.3. Toimuvad koostöötunnid

5. Prioriteedid

5.1. Prioriteetide seadmine toimub vastavalt kooli arengukavale, visioonile, missioonile ja põhiväärtustele. Prioriteete seades arvestatakse õpetajate soovide ja vajadustega

5.2. pidev koostöö õpetajate vahel

6. Mured

6.1. kartus teha midagi valesti

6.2. sisemine tõrge millegi uue vastu

6.3. kartus eemalduda klassikalisest tunnist

6.4. puudub vastav väljaõpe

6.5. WI-FI levi

6.6. SMART rakenduste väike valik

7. Digipädev õpetaja

7.1. kompetentne ja pädev

7.2. peab tundma ja tunnis kasutama uusi võimalusi

7.3. Peab looma oma materjali ja jagama teiste õpetajatega

7.4. peab kaasama aktiivselt tegevusse õpilased