Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
keskkond by Mind Map: keskkond

1. õhu saastamine

2. kaitsealad

3. veekogude reostamine

4. müra

5. heitgaasid

6. tootmisjäätmed

7. looduskaitse

8. loodusvarade säästlik kasutamine

9. ökokatastroofid

10. jäätmevabatehnoloogiad

11. jäätmete ümbertöötlus

12. loodusõnnetused

13. puhastusseadeldised