Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Форми навчання by Mind Map: Форми навчання

1. Лекції

1.1. Види

1.1.1. Тематичні

1.1.1.1. Вступна

1.1.1.2. Заключна

1.1.2. Оглядові

1.1.3. Консультативні

1.1.4. Поточні

1.1.5. Настановчі

1.1.6. Спецкурси

1.2. Функції

1.2.1. Методологічна

1.2.2. Виховуюча

1.2.3. Інформаційна

1.2.4. Розвивальна

1.2.5. Орієнтуюча

1.2.6. Організуюча

2. Семінарські заняття

2.1. Функції

2.1.1. Навчальна

2.1.2. Розвивальна

2.1.3. Виховна

2.1.4. Діагностично - корекційна

2.1.5. Контролююча

2.2. Види

2.2.1. просемінари

2.2.2. Традиційні

2.2.3. Підсумовуючі

2.2.4. Спецсемінари

3. Практичні (лабораторні) заняття

3.1. Види

3.1.1. Ознайомчі

3.1.2. Підтверджуючі

3.1.3. Частково - пошукові

3.1.4. Дослідні

3.2. Функції

3.2.1. Поглиблення знань

3.2.2. Уточнення знань

3.2.3. Формування інтелектуальних умінь

3.2.4. Виховна

3.2.5. Розвиаальна

3.2.6. Навчальна

3.2.7. Корекційна