SYSTEM REZERWACJI GoodReserve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SYSTEM REZERWACJI GoodReserve by Mind Map: SYSTEM REZERWACJI GoodReserve

1. Sprzęt

1.1. Komputer PC z dostępem do Internetu

1.2. Serwer

1.3. Domena

1.4. Dowolne (różne) urządzenia mobilne z dostępem do Internetu - służące do testów wyglądu oraz funkcjonalności strony

2. Oprogramowanie

2.1. Visual Studio Code

2.2. XAMPP - do testów

2.3. Narzędzie zarządzania bazą danych - PHPMyAdmin

2.4. System operacyjny - Windows 7

3. Baza danych

3.1. MySQL

4. Technologie

4.1. Bootstrap

4.2. HTML5

4.3. CSS3

4.4. JavaScript

4.5. PHP7

4.6. SQL