Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÜCRE by Mind Map: HÜCRE

1. Mitokondri

1.1. Enerji üretir

2. Ribozom

2.1. Protein üretir

3. Koful

3.1. Atık madde ve sıvı depolar

4. Lizozom

4.1. Hücre içi sindirim yapar

5. Endoplazmik Retikulum

5.1. Madde taşır

6. Sentrozom

6.1. Hücre bölünmesinde görevlidir

7. HÜCRENİN KISIMLARI

7.1. Hücre Zarı

7.1.1. hücreye şekil verir

7.1.2. dış etkilerden korur

7.2. Çekirdek

7.2.1. yönetim merkezidir

7.3. Sitoplazma

7.3.1. Organelleri içinde barındırır

7.4. Hücre Duvarı

7.4.1. sadece bitki hücresinde bulunur

8. Plastitler

8.1. sadece bitki hücrelerinde bulunurlar

8.2. 3 çeşittirler