Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

"Børn og Unges strategi for attraktive arbejdspladser, ledelse, og kommunikation" - set ud fra SMTTE-modellen by Mind Map: "Børn og Unges strategi for
attraktive arbejdspladser,
ledelse, og kommunikation" -
set ud fra SMTTE-modellen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

"Børn og Unges strategi for attraktive arbejdspladser, ledelse, og kommunikation" - set ud fra SMTTE-modellen

Børn og Unge vil skabe en fælles strategi, ud fra den samlede stemme fra manges bidrag. I SMTTE-modellen kan de grundlæggende elementer bringes frem. Kom også med dine ideer og forslag...

Tiltag - Handlinger

Sammenhæng - Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng - Baggrund og forudsætninger ? Hvad er den baggrund og de forudsætninger, du synes er de vigtigste...

Tegn - Sanseindtryk, på hvilke måder skal vi kunne "se", at vi er på vej mod målet?

Gladere medarbejdere

Godt sammenhold og tillid på arbejdspladsen

Evaluering - Registrering / vurdering

Mål - Hvad vil vi gerne opnå?

Mål - Hvad vil vi gerne opnå? ? Hvor ser det vi skal være på vej hen, hvad er elementerne i de vigtigste mål...