Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

SMTTE-modellen by Mind Map: SMTTE-modellen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SMTTE-modellen

Børn og Unge vil skabe en fælles strategi, ud fra den samlede stemme fra manges bidrag. I SMTTE-modellen kan de grundlæggende elementer bringes frem. Kom også med dine ideer og forslag...

Tiltag - Handlinger

Sammenhæng - Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng - Baggrund og forudsætninger ? Hvad er den baggrund og de forudsætninger, du synes er de vigtigste...

Tegn - Sanseindtryk, på hvilke måder skal vi kunne "se", at vi er på vej mod målet?

Gladere medarbejdere

Godt sammenhold og tillid på arbejdspladsen

Evaluering - Registrering / vurdering / Overblik

Mål - Hvad vil vi gerne opnå?

Mål - Hvad vil vi gerne opnå? ? Hvor ser det vi skal være på vej hen, hvad er elementerne i de vigtigste mål...