ANAFİLAKTİK ŞOK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ANAFİLAKTİK ŞOK by Mind Map: ANAFİLAKTİK  ŞOK

1. SEMPTOMLARI

1.1. Kardiovasküler s.

1.1.1. 'Hipoglisemi

1.1.2. Şok

1.2. Solunum s.

1.2.1. Dispne

1.2.2. Oksürük

1.3. GİS

1.3.1. Kusma

1.3.2. Bulantı

1.4. Santral Sinir s.

1.4.1. Konfüzyon

1.4.2. Senkop

1.5. Deri

1.5.1. Kaşıntı

1.5.2. Kızarıklık

1.5.3. Ürtüker

2. TANI

2.1. Anamnez

2.2. Fizik Muayene

2.3. Laboratuvar Bulguları

2.3.1. Plazma triptaz

2.3.2. İdrarda Histamin

2.3.3. Plazma Histamin

3. Mediatöler

3.1. sentez mediatörler

3.1.1. adrenalin

3.1.2. prostaglandin

3.1.3. serotonin

3.1.4. sitokin

3.1.5. paf

3.2. depo

3.2.1. histamin

3.2.2. heparin

3.2.3. enzim

4. Etiyoliji

4.1. Besin ve Katkı maddeleri

4.1.1. süt,yumurta vs.

4.2. ilaçlar Ve Tanısal araçlar

4.3. Böcek Isırmaları

4.3.1. arı,böcek vs.

4.4. Diğer

4.4.1. Lateks

5. Çeşitleri

5.1. ıdıopatik

5.2. İmmünolojik

5.2.1. Ige

5.2.2. Diğerleri

5.3. İmmünolojik Olmayan

6. Epidemiyoloji

6.1. Yılda %1 acil başvurusu

7. Risk Faktörleri

7.1. Adrenalin uygulanmaması

7.2. B-bloker Kullanımı

7.3. Komorbit Hastalıklar

7.4. birllerrjenin İ.V uygulanması

8. Tedavi

8.1. Adrenalin

8.2. Epinefrin

8.3. Metilen blue